Usvojen budžet Srpske; Zakonom o dječijoj zaštiti nezaposlenim majkama 405 KM

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku budžet Republike Srpske za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 3,3 milijarde KM, što predstavlja uvećanje od 137 miliona KM, odnosno 4,3 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2017. godinu.

Budžetom za narednu godinu planiran je suficit od 125,2 miliona KM, dok je budžetom za 2017. godinu planiran suficit od 67,1 milion KM, a biće usmjeren na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srpske i dugoročne zajmova od međunarodnih finansijskih institucija.

Poreski prihodi planirani su u iznosu od 2,494 milijarde KM, što je više za 5,3 odsto ili 124,7 miliona KM u odnosu na poreske prihode planirane budžetom Srpske za ovu godinu, a procijenjeni budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u narednoj godini iznose 2,558 milijardi KM, navodi se u ovom dokumentu.

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je u završnoj riječi da predloženi budžet Republike Srpske za 2018. godinu odgovara finansijskoj snazi Srpske.

“Sigurni smo da je predloženi budžet dovoljan za nesmetano funkcionisanje svih institucija Republike”, istakao je Tegeltija.

On je rekao da je raspored sredstava u budžetu izvršen na fer i pošten način između pojednih kategorija društva, te da je Vlada za Prijedlog budžeta dobila podršku najvećeg broja socijalnih partnera sa kojima je razgovarano.

On je rekao da će Republika Srpska u 2018. godini imati znatno bolji finansijski rezultat kada je riječ o deficitu.

“Prvi put budžet Srpske usvaja se na osnovu mišljenja Fiskalnog savjeta Republike Srpske koji je dao pozitivan stav u vezi sa procedurom usvajanja zakona o budžetu i pojedinih kriterijuma sa stanovišta visine javog duga i deficita”, istakao je Tegeltija.

On je ponovio da su svi budžetski korisnici potpisali izjavu o fiskalnoj odgovornosti, a svi originali ove izjave nalaze se u resornom ministarstvu.

Po hitnom postupku usvojen je i Zakon o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, kojim je definisano da se ukupni izdaci budžetskih korisnika, uključujući i izdatke za otplatu duga, raspoređuju u skladu sa odlukom o usvajanju budžeta Republike Srpske za 2018. godinu.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godine koji je izrađen prema metodologiji i smjernicama Evropske komisije i kojim su predstavljene ključne mjere ekonomske politike Vlade Republike Srpske u tom periodu, uz srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, te sveobuhvatni program strukturalnih reformi.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Zakon o dječijoj zaštiti, kojim se uvodi pravo na materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje u iznosu 405 KM u trajanju 12 mjeseci, a za blizance i svako treće i naredno dijete 18 mjeseci.

Po hitnom postupku usvojen je i Zakon o doprinosima čiji je osnovni cilj smanjenje stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, u korist povećanja stope doprinosa za dječiju zaštitu da bi Fond za dječiju zaštitu u 2018. godini i nadalje mogao finansirati pravo na materinski dodatak u iznosu od 405 KM, koji je predložen Zakonom o dječijoj zaštiti.

Usvojen je još jedan dokument koji dotiče dječija prava. Nacrtom zakona o Registru lica osuđenih za seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, prvi put uvode se mehanizmi zaštite. Biće im onemogućeno da rade sa djecom.

Parlament Srpske je po hitnom postupku usvojio Zakon o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Srpske, koji propisuje da parlament Srpske odlučuje o ukupnom godišnjem iznosu za koji Republika može izdati garanciju u toku jedne godine, a da za izdavanje pojedinačnih garancija, u okviru tog iznosa, parlament ovlašćuje Vladu.

Po hitnom postupku usvojen je Zakon o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske, čime se stvaraju uslovi za preciznije i efektivnije praćenje broja zaposlenih, a s ciljem efikasnije državne uprave i kontrole korišćenja budžetskih sredstava za lična primanja zaposlenih.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o Pravobranilaštvu Srpske, čiji je cilj uspostavljanje organizovanog, funkcionalnog, profesionalnog, odgovornog i samostalnog Pravobranilaštva.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Odluku o dugoročnom zaduživanju Srpske za 2018. godinu u maksimalnom iznosu do 477 miliona KM, kao i Odluku o kratkoročnom zaduživanju Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2018. godinu u iznosu od 86,6 miliona KM.

Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je rad 25. posebne sjednice nakon što je apsolviran dnevni red.

Nakon sjednice, potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ocijenio je u izjavi novinarima da usvajanjem ovih dokumenata, prije svega budžeta i programa ekonomskih reformi, parlament Srpske ulazi u narednu godinu kao najbolji parlament u BiH.

(RTRS)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *