Javna rasprava o Nacrtima Programa rada zakazana za 13. januar

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA GRADA DOBOJ

 

Broj: 01-013-1/16.

Doboj, 08.01.2016. godine.

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Javna rasprava o Nacrtima Programa rada zakazana za 13. januar

 

U srijedu, 13. januara 2016. godine sa početkom u 10,00 časova u velikoj sali  Skupštine grada Doboj ( bivši Dom vojske), biće održana Javna rasprava o sljedećim Nacrtima programa i to:

 

  1. Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade po osnovu eksplatacije mineralnih sirovina u 2016. godini,
  2. Programa rada Skupštine grada Doboj za 2016. godinu,
  3. Programa aktivnosti rješavanja problematike izbjeglog, raseljenog stanovništva i povratnika u 2016. godini,
  4. Programa korištenja prihoda od posebnih naknada za šume u 2016. godini,
  5. Programa korištenja sredstava  od naknada za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području grada Doboj za 2016. godinu,
  6. Programa rada Protivgradne preventive Republike Srpske na području grada Doboj za 2016. godinu,
  7. Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu,
  8. Programa mjera i aktivnosti za utvrđivanje stanja i uređenje prostora,
  9. Programa  uređenja građevinskog zemljišta za 2016. godinu,
  10. Programa rada JU „Dom za starija lica Doboj“ Doboj za 2016. godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *